• 모두이야기
  • 모두 소개
  • 모두의 꿈
  • 모두 이용안내
  • 모두 연혁
 • 함께하는 사람들
  • stx의 사회공헌 소개
  • 사회복지공동모금회소개
 • 전국 모두도서관
  • 도서관 찾기
  • 서울
  • 창원
  • 부산
  • 구미
  • 대구
  • 충주
  • 안산
 • 후원 및 자원활동
 • 모두 자료실
  • 다문화자료실
  • 관련기관링크
  • 궁금합니다
 • 모두소식
  • 모두알림
  • 모두통신
  • 모두사랑방

 Thư viện trẻ thơ đa văn hóa Mo doo là một không gian xã hội,
 nơi chúng ta có thể trải nghiệm và hiểu hơn về văn hóa của các quốc gia.

 Thư viện trẻ thơ đa văn hóa Mo doo tạo nên môi trường giáo dục tiếng mẹ
 đẻ thông qua những cuốn sách.
 Thư viện trẻ thơ đa văn hóa Mo doo là không gian yêu thương dành cho giáo dục,
 là nơi cùng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

 Các bạn có thể nhấn chuột vào Quốc kỳ của các nước trên đây để biết thêm
 các thông tin cơ bản liên quan đến việc tham gia sử dụng thư viện.
 Đây là các tệp đính kèm PDF liên quan đến hướng dẫn sử dụng chương trình của
 Thư viện đa văn hóa Mo doo toàn quốc hiện có tại các khu vực.
 Mong các bạn hãy tham gia sử dụng thư viện tích cực.